W Polsce powinna być dozwolona tylko jedna religia

Katolicka. Wyznawanie jej powinno być obowiązkowe, a za łamanie jej zasad winny być surowe kary. Obiekty i wszytko co posiadają inne związki religijne winno być przekazane nieodpłatnie na rzecz właściwej miejscowo kurii diecezjalnej. Za wyznawanie innej religi niż katolicka winny grozić surowe kary, podobnie za odstępstwo od wiary katolickiej. Podobne kary powinny grozić za nie dość gorliwe praktykowanie religii państwowej. Każde wynagrodzenie tak prywatne jaki uzyskane przez firmę powinno być opodatkowane 10% podatkiem na rzecz kościoła państwowego. Stawka moze być podniesiona przez lokalne władze nawet do 25%.

Nareszcie będzie porządek i tak jak być powinno.