Przede wszystkim

Na omawianych terenach żadnych Litwinów w dzisiejszym, etnicznym znaczeniu, nie było.

Byli Białorusini, Polacy i Żydzi.

Białorusini od Wędrówki Ludów, Polacy i Żydzi tak mniej więcej od 15 wieku.

Więc zaryzykowałbym twierdzenie, że największe prawa do Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny, czy Mińszczyzny ma Białoruś, Polska i Izrael 🙂

Andrzej Duda nam się udał !