Zwykła ustawka

Chodzi o uwiarygodnienie Izby Kontroli przed rozprawą w TSUE. Dlatego te „protesty” są tak absurdalnie bezzasadne, żeby nie można było zrobić nic innego, jak tylko odrzucić. Odrzucono protest KO dotyczący Łomży i zawierający konkretny zarzut naruszenia prawa (przekroczenia terminu). Tym bardziej zostaną więc odrzucone protesty PiS nie zawierające takich zarzutów. Inne postanowienia dowodziłyby partyjnej stronniczości IK, co bardzo osłabiłoby szanse neo-KRS w TSUE. Bardzo możliwe, że taki sposób postępowania został PiSowi podpowiedziany przez prawników TSUE, żeby Trybunał mógł jakoś tę neo-KRS łyknąć, np. podpowiadając jakieś uzupełnienia prawa, a nie likwidację.

Delfons – aspirujący do sukcesji boss nadzwyczaj chętnych