PiC ma znowu problem

PiC ma znowu problem

Sędzia Juszczyszyn pojedzie do Sejmu, aby osobiście przejrzeć listy poparcia do nowej KRS

www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25596802,sedzia-juszczyszyn-pojedzie-do-sejmu-aby-osobiscie-przejrzec.html?utm_source=Facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_TokFm&fbclid=IwAR286X1vnVkNLWR_xVZzkLWm7-ETKSpHRJBVW8pRIf4t4-1G-nk9_0EfCmI

Oględziny w Kancelarii Sejmu zaplanowano na 21 stycznia

W oświadczeniu, które wydał we wtorek rzecznik SO w Olsztynie czytamy: „Kancelaria Sejmu uzasadniła swój wniosek ciążącym na niej, jako administratorze danych osobowych 3124 obywateli objętych powyższym wykazem, obowiązku zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa tych danych osobowych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem” – informuje we wtorkowym oświadczeniu sąd w Olsztynie”.

W związku z tym, sąd – jeszcze w tym samym dniu – „postanowił zarządzić oględziny przez cały skład sądu w osobie Pawła Juszczyszyna oraz protokolanta oryginałów dokumentów złożonych w Kancelarii Sejmu.

👍

👏

😂

Uwaga szczur!