Dzbany kultury lichocko-nawackiej

Ostatnie dni obfitują w ceramiczne znaleziska z czasów kultury lichocko-nawackiej. Dzisiaj oczom archeologów ukazał się bezcenny dzban – jeszcze bardziej pękaty i pusty niż ten odkopany kilka dni wcześniej.

Pierdokles z Tabletu zapowiedział już utworzenie specjalnego muzeum, które będzie gromadzić co cenniejsze eksponaty i przechowywać je na najwyższych półkach.

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, jako nasze pisiory zręcznie du-dukają.

twitter.com/i/status/1221493003849752578